HỌC THỬ

TÊN KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN HỌC PHÍ
KHÓA HỌC VỀ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ
Những Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại Dương Ngọc Dũng 999.000 đ
Phương Pháp và Nghệ Thuật Thương Lượng - Đàm Phán Nguyễn Tất Thịnh 999.000 đ
Phong Thủy ứng dụng dành cho Startup Nguyễn Ngoan 999.000 đ
Chân Dung Nhà Quản Lý Hiệu Quả Phạm Văn Chính 999.000 đ
Văn Hóa Doanh Nghiệp Phạm Văn Chính 999.000 đ
KHÓA HỌC KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP
Kỹ Năng Huấn Luyện Và Kèm Cặp Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Viết Bản Mô Tả Công Việc Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Quản Lý Mâu Thuẫn & Xử Lý Xung Đột Theo Mô Hình DISC Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Tạo Động Lực Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Dương Ngọc Dũng  

699.000 đ

KHÓA HỌC VỀ TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG
Định Vị Thương Hiệu Dương Ngọc Dũng 699.000 đ
Chiến Lược Cạnh Tranh Theo Mô Hình Michael Porter Dương Ngọc Dũng 699.000 đ
Tư Duy Marketing Khác Biệt Trong Kỷ Nguyên Số 4.0 Nguyễn Ngoan 699.000 đ
12 Tuyệt Chiêu Bán Hàng Của Sales Man Xuất Sắc Nguyễn Ngoan 699.000 đ
Xây Dựng Tổ chức Bán Hàng Hiệu Quả Cao Phạm Văn Chính 699.000 đ
KHÓA HỌC VỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Quản lý dòng tiền Nguyễn Công Hiệp 899.000 đ
Quản Lý Chi Phí Nguyễn Công Hiệp 899.000 đ
KHÓA HỌC VỀ NHẬN SỰ NHÂN LỰC
Kỹ năng giao việc ủy quyền Phạm Văn Chính 699.000 đ
Phương Pháp Trả Lương 3P Phạm Văn Chính 899.000 đ
15 Câu Hỏi Vàng Trong Xây Dựng Hệ Thống Lương Thưởng Phạm Văn Chính 899.000 đ
Quản Lý Nhân Sự Theo Mô Hình Respect Phạm Văn Chính 899.000 đ
Kỹ Năng Giao Việc Và Ủy Quyền Phạm Văn Chính 699.000 đ
Xây Dựng Hành Trình Sự Nghiệp Thế Kỷ 21 Nguyễn Ngoan 699.000 đ
Cẩm Nang Xây Dựng Hệ Thống Đánh Giá Kết Quả Công Việc Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng Phạm Văn Chính 699.000 đ
Nghề Nhân Sự Phạm Văn Chính 899.000 đ
Thay Đổi Thói Quen, Thay Đổi Vận Mệnh Phạm Văn Chính 699.000 đ