HỌC THỬ

CHƯƠNG TRÌNH
LỊCH HỌC
ĐỊA ĐIỂM
ĐĂNG KÝ
Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

Master Nguyễn Ngoan

13h30-16h30 thứ 5

Ngày 29/03/2018

Hà Nội

Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

Master Nguyễn Ngoan

18h00-21h00 thứ 7

Ngày 31/03/2018

Hà Nội

Xóa tan nỗi lo rủi ro về thuế

Gv: Phạm Thị Quyên

18h00-21h00 Chủ Nhật

Ngày 11/03/2018

Hà Nội

Mô hình kinh doanh 7S trong doanh nghiệp

Gv: Đỗ Hoài Nam

18h00-21h00 Chủ Nhật

Ngày 18/03/2018

Hà Nội

Kỹ năng lãnh đạo cao cấp

Ts. Lê Thẩm Dương

18h00-21h00 thứ 4

Ngày 14/03/2018

Hồ Chí Minh

Quản trị nội bộ (CEO36)

Gv: Nguyễn Tất Thịnh

18h00-21h00 thứ2

Ngày 14/03/2018

Hồ Chí Minh

Phương pháp phát triển khả năng lãnh đạo (CEO 37)

Gv: Nguyễn Văn Hường

18h00-21h00 thứ 5

Ngày 15/03/2018

Hồ Chí Minh

Quản trị nội bộ (CEO40)

Gv: Nguyễn Tất Thịnh

18h00-21h00 thứ6

Ngày 16/03/2018

Hồ Chí Minh

Nghề CEO & Tổng quan về quản trị doanh nghiệp (CEO 41)

Gv: Nguyễn Tất Thịnh

 

08h30-11h30 thứ 7

Ngày 17/03/2018

Hồ Chí Minh

Quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo (CEO 123)

Gv: Vũ Công Ty

08h30-11h30 Chủ Nhật

Ngày 18/03/2018

Hà Nội