CẤP CHUYÊN VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH CẤP CHUYÊN VIÊN TẠI TP.HCM

KHÓA HỌC  KHAI GIẢNG LỊCH HỌC  THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

Chuyên khảo: Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 27-07-18 Thứ 6
18h00-21h00
01 buổi Miễn phí
Chuyên khảo: Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 15-08-18 Thứ 4
13h30-16h30
01 buổi Miễn phí
Chuyên khảo: Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 27-08-18 Thứ 2
13h30-16h30
01 buổi Miễn phí
Chuyên khảo “Nghề Giám đốc” (Lê Thẩm Dương) 01-08-18 Thứ 4
18h00-21h00
01 buổi 100,000
Chuyên khảo “Tái cấu trúc doanh nghiệp” 22-08-18 Thứ 4
13h30-16h30
01 buổi 100,000
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu 28-07-18 Thứ 7
08h30-16h30
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Kỹ năng làm việc hiệu quả 03-08-18 Thứ 6,7, CN
18h00-21h00
03 buổi 2,200,000

1,500,000

Phong thủy trong kinh doanh BĐS & nhà ở 04-08-18 Thứ 7
08h30-16h30
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 08-08-18 Thứ 4,5,6,7
18h00-21h00
04 buổi 2,800,000

2,000,000

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 11-08-18 Thứ 7
08h30-16h30
02 buổi  2,200,000

1,200,000

Kiến thức thuế dành cho lãnh đạo 11-08-18 Thứ 7
08h30-16h30
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 13-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook 15-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Chiến lược cạnh tranh (Ts. Lê Thẩm Dương) 15-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Kỹ năng phỏng vẫn tuyển dụng 17-08-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Marketing online cấp tốc 17-08-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Kiểm soát chi phí & tính giá thành 20-08-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 buổi 2,800,000

2,000,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 21-08-18 Thứ 4,5,6,7
18h00-21h00
04 buổi 2,800,000

2,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 22-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương 24-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Nghiệp vụ quản lý kho 25-08-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,800,000

2,000,000

Nghệ thuật lãnh đạo (Ts. Lê Thẩm Dương) 27-08-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 27-08-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu 27-08-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Đột phá trong lãnh đạo 29-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
04 buổi 2,800,000

2,000,000

Xây dựng, quản lý và phát triển kênh phân phối dành cho CEO 08-09-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 3,800,000

3,000,000

Kỹ năng giao tiếp (Ts. Lê Thẩm Dương) 10-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh 10-09-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,200,000

Xem tướng tay để biết người 14-09-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

1501 cách khen thưởng nhân viên 14-09-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Công nghệ 4.0 và thương mại điện tử 14-09-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 15-09-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,800,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 17-09-18 Thứ 2,3,4,5
18h00-21h00
04 buổi 2,800,000

2,000,000

Quản trị cuộc đời 24-09-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,000,000

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 29-09-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,800,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 06-10-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,800,000

2,000,000

Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống cửa hàng doanh nghiệp 10-11-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 3,800,000

3,000,000

Pháp luật  trong quản lý tiền lương tại Doanh Nghiệp 03-12-18 Thứ 2,3
13h30-16h30
04 buổi  2,800,000

2,000,000

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN