CẤP QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUẢN LÝ TẠI TP.HCM

KHÓA HỌC
KHAI GIẢNG
HỌC PHÍ
ĐĂNG KÝ
Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung
25-04-2018

8.600.000

6.000.000

Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung
19-05-2018

8.600.000

8.000.000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp
14-07-2018

6.800.000

5.000.000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp
13-10-2018

6.800.000

5.000.000

Trưởng phòng Nhân sự chuyên nghiệp
16-03-2018

6.800.000

5.000.000

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp
05-05-2018

6.800.000

5.000.000

Tổ trưởng sản xuất
25-05-2018

4.800.000

3.000.000

Khoa học phong thủy dành cho doanh nhân
20-04-2018

4.600.000

3.000.000

Khoa học phong thủy dành cho doanh nhân
25-05-2018

4.600.000

3.000.000

Đào tạo giảng viên nội bộ
07-07-2018

5.800.000

4.000.000

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN