CẤP QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUẢN LÝ TẠI TP.HCM

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 18-08-18 Thứ 7
08h30-16h30
12 buổi 8,600,000

6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 24-09-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
12 buổi 8,600,000

6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung K33 27-10-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
12 buổi 8,600,000

6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung K34 16-11-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
12 buổi 8,600,000

6,000,000

Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 15-09-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
10 buổi 12,800,000

11,000,000

Phong thủy dành cho Doanh Nhân 17-08-18 Thứ 6,7,CN
18h00-21h00
06 buổi 4,800,000

3,000,000

Phong thủy dành cho Doanh Nhân 12-10-18 Thứ 6,7,CN
18h00-21h00
06 buổi 4,800,000

3,000,000

Phong thủy dành cho Doanh Nhân 09-11-18 Thứ 6,7,CN
18h00-21h00
06 buổi 4,800,000

3,000,000

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 04-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
08 buổi 6,800,000

5,000,000

Tổ trưởng sản xuất 21-12-18 Thứ 6,7,CN
08h30-16h30
06 buổi 4,800,000

4,000,000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 13-10-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
08 buổi 6,800,000

5,000,000

Đào tạo giảng viên nội bộ   17-11-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
08 buổi 5,800,000

5,000,000

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN