CẤP GIÁM ĐỐC

CHƯƠNG TRÌNH CẤP GIÁM ĐỐC TẠI TP.HCM

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

CCO 14 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 29-07-18 Chủ Nhật
08h30-16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CCO 15 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 15-10-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CCO 16 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 26-12-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CEO 46 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 30-07-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 47 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-08-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 48 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 49 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 29-10-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 50 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 25-11-18 Chủ Nhật
08h30-16h30
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO Toàn diện 04-08-18 Thứ 7, CN
Tuần1+3
04 tháng 32,600,000

30,000,000

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 12-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 10-09-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 08-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-12-18 Chủ Nhật
08h30-16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 26-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN