KHÓA TẠI HCM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP.HCM

KHÓA HỌC
KHAI GIẢNG
HỌC PHÍ
ĐĂNG KÝ
CEO Nâng cao chuyên sâu về Lãnh đạo
24-06-2018

9.600.000

8.000.000

Đăng ký

CEO Nâng cao chuyên sâu về Chiến lược
03-06-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Kinh doanh
05-08-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Nhân lực
14-10-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Tài chính
09-12-2018

9.600.000

8.000.000

CEO TD
26-09-2018

32.600.000

26.000.000

CEO TD
02-06-2018

32.600.000

26.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
24-06-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
28-03-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
23-04-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
30-05-2018

20.800.000

16.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
12-03-2018

16.800.000

12.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
09-06-2018

16.800.000

12.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
12-09-2018

16.800.000

12.000.000

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
10-09-2018

16.800.000

12.000.000

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
09-06-2018

16.800.000

12.000.000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
18-04-2018

16.800.000

12.000.000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
22-07-2018

16.800.000

12.000.000

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
13-06-2018

16.800.000

12.000.000

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
08-08-2018

16.800.000

12.000.000

KHÓA HỌC
KHAI GIẢNG
HỌC PHÍ
ĐĂNG KÝ
Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung
25-04-2018

8.600.000

6.000.000

Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung
19-05-2018

8.600.000

8.000.000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp
14-07-2018

6.800.000

5.000.000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp
13-10-2018

6.800.000

5.000.000

Trưởng phòng Nhân sự chuyên nghiệp
16-03-2018

6.800.000

5.000.000

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp
05-05-2018

6.800.000

5.000.000

Tổ trưởng sản xuất
25-05-2018

4.800.000

3.000.000

Khoa học phong thủy dành cho doanh nhân
20-04-2018

4.600.000

3.000.000

Khoa học phong thủy dành cho doanh nhân
25-05-2018

4.600.000

3.000.000

Đào tạo giảng viên nội bộ
07-07-2018

5.800.000

4.000.000

KHÓA HỌC
KHAI GIẢNG
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Tài chính dành cho Sếp
26-03-18
2.800.000

2.600.000

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp
09-06-18
2.800.000

2.600.000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả
26-05-18
2.800.000

2.600.000

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán
16-04-18
2.200.000

2.000.000

Quản lý kênh phân phối hiệu quả
26-05-18
2.800.000

2.600.000

Quản lý kênh phân phối hiệu quả
08-09-18
2.800.000

2.600.000

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp
16-06-18
2.800.000

2.600.000

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp
10-11-18
2.800.000

2.600.000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
26-03-18
1.800.000

1.600.000

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương
29-06-18
2.800.000

2.600.000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự
11-05-18
1.800.000

1.600.000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao
13-05-18
1.800.000

1.600.000

Xem tướng tay để biết người
27-04-18
1.800.000

1.600.000

Quản lý con người
09-05-18
1.800.000

1.600.000

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong doanh nghiệp
30-05-18
1.800.000

1.600.000

Kiểm soát chi phí & tính giá thành
15-06-18
1.800.000

1.600.000

Phân tích báo cáo tài chính
23-04-18
2.600.000

2.000.000

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu
02-05-18
1.800.000

1.600.000

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc
02-05-18
2.800.000

2.600.000

Marketing online cấp tốc
18-04-18
1.800.000

1.600.000

Phong thủy trong kinh doanh BĐS & nhà ở
28-04-18
1.800.000

1.600.000

Kỹ năng bán hàng qua facebook
10-06-18
1.800.000

1.600.000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
18-05-18
1.800.000

1.600.000

Kỹ năng phỏng vẫn tuyển dụng
28-04-18
1.800.000

1.600.000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại
16-05-18
2.800.000

2.600.000

Kỹ năng làm việc hiệu quả
20-04-18
2.200.000

2.000.000

Quản trị thu hồi công nợ
21-04-18
2.800.000

2.600.000

Nghiệp vụ quản lý kho
19-05-18
2.800.000

2.600.000

Nghi lễ ngoại giao dành cho doanh nhân
23-04-18
2.200.000

2.000.000

Mô hình kinh doanh 7S cho doanh nghiệp
30-06-18

2.600.000

2.000.000

Giữ chân nhân viên giỏi
10-06-18
1.800.000

1.600.000

1501 Cách khen thưởng nhân viên
27-05-18
1.800.000

1.600.000

CẤP LÃNH ĐẠO
KHÓA HỌC
KHAI GIẢNG
HỌC PHÍ
ĐĂNG KÝ
CEO Nâng cao chuyên sâu về Lãnh đạo
24-06-2018

9.600.000

8.000.000

Đăng ký

CEO Nâng cao chuyên sâu về Chiến lược
03-06-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Kinh doanh
05-08-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Nhân lực
14-10-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Tài chính
09-12-2018

9.600.000

8.000.000

CEO TD
26-09-2018

32.600.000

26.000.000

CEO TD
02-06-2018

32.600.000

26.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
24-06-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
28-03-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
23-04-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
30-05-2018

20.800.000

16.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
12-03-2018

16.800.000

12.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
09-06-2018

16.800.000

12.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
12-09-2018

16.800.000

12.000.000

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
10-09-2018

16.800.000

12.000.000

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
09-06-2018

16.800.000

12.000.000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
18-04-2018

16.800.000

12.000.000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
22-07-2018

16.800.000

12.000.000

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
13-06-2018

16.800.000

12.000.000

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
08-08-2018

16.800.000

12.000.000

CẤP QUẢN LÝ
KHÓA HỌC
KHAI GIẢNG
HỌC PHÍ
ĐĂNG KÝ
Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung
25-04-2018

8.600.000

6.000.000

Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung
19-05-2018

8.600.000

8.000.000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp
14-07-2018

6.800.000

5.000.000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp
13-10-2018

6.800.000

5.000.000

Trưởng phòng Nhân sự chuyên nghiệp
16-03-2018

6.800.000

5.000.000

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp
05-05-2018

6.800.000

5.000.000

Tổ trưởng sản xuất
25-05-2018

4.800.000

3.000.000

Khoa học phong thủy dành cho doanh nhân
20-04-2018

4.600.000

3.000.000

Khoa học phong thủy dành cho doanh nhân
25-05-2018

4.600.000

3.000.000

Đào tạo giảng viên nội bộ
07-07-2018

5.800.000

4.000.000

CẤP CHUYÊN VIÊN
KHÓA HỌC
KHAI GIẢNG
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Tài chính dành cho Sếp
26-03-18
2.800.000

2.600.000

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp
09-06-18
2.800.000

2.600.000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả
26-05-18
2.800.000

2.600.000

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán
16-04-18
2.200.000

2.000.000

Quản lý kênh phân phối hiệu quả
26-05-18
2.800.000

2.600.000

Quản lý kênh phân phối hiệu quả
08-09-18
2.800.000

2.600.000

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp
16-06-18
2.800.000

2.600.000

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp
10-11-18
2.800.000

2.600.000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
26-03-18
1.800.000

1.600.000

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương
29-06-18
2.800.000

2.600.000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự
11-05-18
1.800.000

1.600.000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao
13-05-18
1.800.000

1.600.000

Xem tướng tay để biết người
27-04-18
1.800.000

1.600.000

Quản lý con người
09-05-18
1.800.000

1.600.000

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong doanh nghiệp
30-05-18
1.800.000

1.600.000

Kiểm soát chi phí & tính giá thành
15-06-18
1.800.000

1.600.000

Phân tích báo cáo tài chính
23-04-18
2.600.000

2.000.000

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu
02-05-18
1.800.000

1.600.000

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc
02-05-18
2.800.000

2.600.000

Marketing online cấp tốc
18-04-18
1.800.000

1.600.000

Phong thủy trong kinh doanh BĐS & nhà ở
28-04-18
1.800.000

1.600.000

Kỹ năng bán hàng qua facebook
10-06-18
1.800.000

1.600.000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
18-05-18
1.800.000

1.600.000

Kỹ năng phỏng vẫn tuyển dụng
28-04-18
1.800.000

1.600.000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại
16-05-18
2.800.000

2.600.000

Kỹ năng làm việc hiệu quả
20-04-18
2.200.000

2.000.000

Quản trị thu hồi công nợ
21-04-18
2.800.000

2.600.000

Nghiệp vụ quản lý kho
19-05-18
2.800.000

2.600.000

Nghi lễ ngoại giao dành cho doanh nhân
23-04-18
2.200.000

2.000.000

Mô hình kinh doanh 7S cho doanh nghiệp
30-06-18

2.600.000

2.000.000

Giữ chân nhân viên giỏi
10-06-18
1.800.000

1.600.000

1501 Cách khen thưởng nhân viên
27-05-18
1.800.000

1.600.000

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN