CẤP CHUYÊN VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH CẤP CHUYÊN VIÊN TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

Phân tích báo cáo tài chính 10-09-18 Thứ 2,3,4,5
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng làm việc hiệu quả 12-10-18 Thứ 6,7,CN
18h00-21h00
03 buổi 2,200,000

1,800,000

Chuyên khảo “Quản trị nhân sự trước nguy cơ chảy máu chất xám” 28-07-18 Thứ 7
18h00-21h00
01 buổi 100,000
Chuyên khảo "Nhân sự trong điều kiện siêu cạnh tranh" 19-08-18 Chủ Nhật

18h00-21h00

01 buổi 100,000
Nghiệp vụ quản lý kho 28-07-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp 04-08-18 Thứ 7
08h30-16h30
02 buổi 1,800,000

1,200,000

Quản trị thuế an toàn 04-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Xây dựng, quản lý và phát triển kênh phân phối dành cho CEO 04-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 5,800,000

3,500,000

Tài chính dành cho lãnh đạo 08-08-18 Thứ 4,5,6,7
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 15-08-18 Thứ 4,5,6,7
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Nghệ thuật thương lượng đàm phán 15-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
02 buổi 2,600,000

2,000,000

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 15-08-18 Thứ 4,5
13h30-16h30
04 buổi 3,200,000

2,400,000

Kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc 20-08-18 Thứ 2,3

13h30-16h30

02 buổi 1,800,000

1,200,000

Thành công trong công việc 27-08-18 Thứ 2,3

13h30-16h30

02 buổi 1,800,000

1,200,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 18-08-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 23-08-18 Thứ 5,6,7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 17-09-18 Thứ 2,3,4,5
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 29-09-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 20-10-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Quản trị kế toán dành cho giới chủ 25-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 29-09-18 Thứ 7

08h30-16h30

02 buổi 1,800,000

1,200,000

Mô hình 7S cho doanh nghiệp 21-09-18 Thứ 6,7,CN.2
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 15-09-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 21-09-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,200,000

Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống cửa hàng doanh nghiệp 22-09-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 5,800,000

3,500,000

Quản lý con người 23-09-18 Ngày CN
08h30-16h30
02 buổi 1,800,000

1,200,000

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 28-09-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
02 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 01-10-18 Thứ 4,5,6,7
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Quản trị thu hồi công nợ 12-10-18 Thứ 6,7,CN
18h00-21h00
03 buổi 2,200,000

1,800,000

Nghiệp vụ quản lý kho 10-11-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN