CẤP QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUẢN LÝ TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
ƯU ĐÃI
THỜI GIAN
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 06-05-18 8.600.000

6.000.000

Đăng ký
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 06-06-18 9.600.000

8.200.000

Đăng ký
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung  06-06-18 8.600.000

6.000.000

Đăng ký
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 07-04-18 6.800.000

5.000.000

Đăng ký
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh 18-05-18 5.200.000

4.200.000

Đăng ký
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 08-06-18 4.200.000

3.200.000

Đăng ký

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN