CẤP QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUẢN LÝ TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

Phong thủy ứng dụng dành cho  doanh nhân 10-08-18 Thứ 6,7, CN
08h30 - 16h30
06 buổi 4,200,000

3,200,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung K47 11-08-18 Ngày T7
08h30 -16h30
12 buổi 8,600,000

6,000,000

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 18-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
06 buổi 4,200,000

3,200,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung K48 22-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
12 buổi 8,600,000

6,000,000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 03-10-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
10 buổi 9,600,000

8,200,000

Đào tạo giảng viên nội bộ 05-10-18 Thứ 6,7

18h00-21h00

08 buổi 5,800,000

5,000,000

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 06-10-18 T7, Chủ Nhật
08h30 - 16h30
08 buổi 6,800,000

5,000,000

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh 09-11-18 Thứ 6,7,CN
08h30-16h30
06 buổi 5,200,000

4,200,000

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN