CẤP GIÁM ĐỐC

CHƯƠNG TRÌNH CẤP GIÁM ĐỐC TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ 
CEO Toàn diện 14-05-18 26.800.000

20.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 23-05-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-06-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 28-05-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 29-06-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 11-07-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 13-08-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 15-09-18 18.800.000

14.000.000

Đăng ký

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN