CẤP GIÁM ĐỐC

CHƯƠNG TRÌNH CẤP GIÁM ĐỐC TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

CCO 24 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 21-10-18 Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CEO 130 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 23-07-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 131 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-08-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 132 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 133 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27-10-18 Ngày T7
08h30 -16h30
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 134 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO Toàn diện 18-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 26,800,000

20,000,000

CFO 50 - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 12-08-18 Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CFO 51 - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 21-11-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CHRO 31– Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 22-09-18 Thứ 7
08h30-16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO 27 – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 13-08-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO 28 - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 12-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 15-09-18 T7, Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 18,800,000

14,000,000

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN