KHÓA TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

CCO 24 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 21-10-18 Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CEO 130 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 23-07-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 131 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-08-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 132 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 133 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27-10-18 Ngày T7
08h30 -16h30
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 134 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO Toàn diện 18-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 26,800,000

20,000,000

CFO 50 - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 12-08-18 Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CFO 51 - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 21-11-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CHRO 31– Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 22-09-18 Thứ 7
08h30-16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO 27 – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 13-08-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO 28 - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 12-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 15-09-18 T7, Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 18,800,000

14,000,000

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

Phong thủy ứng dụng dành cho  doanh nhân 10-08-18 Thứ 6,7, CN
08h30 - 16h30
06 buổi 4,200,000

3,200,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung K47 11-08-18 Ngày T7
08h30 -16h30
12 buổi 8,600,000

6,000,000

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 18-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
06 buổi 4,200,000

3,200,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung K48 22-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
12 buổi 8,600,000

6,000,000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 03-10-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
10 buổi 9,600,000

8,200,000

Đào tạo giảng viên nội bộ 05-10-18 Thứ 6,7

18h00-21h00

08 buổi 5,800,000

5,000,000

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 06-10-18 T7, Chủ Nhật
08h30 - 16h30
08 buổi 6,800,000

5,000,000

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh 09-11-18 Thứ 6,7,CN
08h30-16h30
06 buổi 5,200,000

4,200,000

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

Phân tích báo cáo tài chính 10-09-18 Thứ 2,3,4,5
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng làm việc hiệu quả 12-10-18 Thứ 6,7,CN
18h00-21h00
03 buổi 2,200,000

1,800,000

Chuyên khảo “Quản trị nhân sự trước nguy cơ chảy máu chất xám” 28-07-18 Thứ 7
18h00-21h00
01 buổi 100,000
Chuyên khảo "Nhân sự trong điều kiện siêu cạnh tranh" 19-08-18 Chủ Nhật

18h00-21h00

01 buổi 100,000
Nghiệp vụ quản lý kho 28-07-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp 04-08-18 Thứ 7
08h30-16h30
02 buổi 1,800,000

1,200,000

Quản trị thuế an toàn 04-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Xây dựng, quản lý và phát triển kênh phân phối dành cho CEO 04-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 5,800,000

3,500,000

Tài chính dành cho lãnh đạo 08-08-18 Thứ 4,5,6,7
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 15-08-18 Thứ 4,5,6,7
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Nghệ thuật thương lượng đàm phán 15-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
02 buổi 2,600,000

2,000,000

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 15-08-18 Thứ 4,5
13h30-16h30
04 buổi 3,200,000

2,400,000

Kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc 20-08-18 Thứ 2,3

13h30-16h30

02 buổi 1,800,000

1,200,000

Thành công trong công việc 27-08-18 Thứ 2,3

13h30-16h30

02 buổi 1,800,000

1,200,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 18-08-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 23-08-18 Thứ 5,6,7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 17-09-18 Thứ 2,3,4,5
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 29-09-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 20-10-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Quản trị kế toán dành cho giới chủ 25-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 29-09-18 Thứ 7

08h30-16h30

02 buổi 1,800,000

1,200,000

Mô hình 7S cho doanh nghiệp 21-09-18 Thứ 6,7,CN.2
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 15-09-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 21-09-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,200,000

Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống cửa hàng doanh nghiệp 22-09-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 5,800,000

3,500,000

Quản lý con người 23-09-18 Ngày CN
08h30-16h30
02 buổi 1,800,000

1,200,000

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 28-09-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
02 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 01-10-18 Thứ 4,5,6,7
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Quản trị thu hồi công nợ 12-10-18 Thứ 6,7,CN
18h00-21h00
03 buổi 2,200,000

1,800,000

Nghiệp vụ quản lý kho 10-11-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

CẤP LÃNH ĐẠO
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

CCO 24 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 21-10-18 Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CEO 130 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 23-07-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 131 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-08-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 132 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 133 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27-10-18 Ngày T7
08h30 -16h30
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 134 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO Toàn diện 18-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 26,800,000

20,000,000

CFO 50 - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 12-08-18 Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CFO 51 - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 21-11-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CHRO 31– Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 22-09-18 Thứ 7
08h30-16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO 27 – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 13-08-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO 28 - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 12-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 15-09-18 T7, Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 18,800,000

14,000,000

CẤP QUẢN LÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

Phong thủy ứng dụng dành cho  doanh nhân 10-08-18 Thứ 6,7, CN
08h30 - 16h30
06 buổi 4,200,000

3,200,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung K47 11-08-18 Ngày T7
08h30 -16h30
12 buổi 8,600,000

6,000,000

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 18-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
06 buổi 4,200,000

3,200,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung K48 22-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
12 buổi 8,600,000

6,000,000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 03-10-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
10 buổi 9,600,000

8,200,000

Đào tạo giảng viên nội bộ 05-10-18 Thứ 6,7

18h00-21h00

08 buổi 5,800,000

5,000,000

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 06-10-18 T7, Chủ Nhật
08h30 - 16h30
08 buổi 6,800,000

5,000,000

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh 09-11-18 Thứ 6,7,CN
08h30-16h30
06 buổi 5,200,000

4,200,000

CẤP CHUYÊN VIÊN
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

Phân tích báo cáo tài chính 10-09-18 Thứ 2,3,4,5
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng làm việc hiệu quả 12-10-18 Thứ 6,7,CN
18h00-21h00
03 buổi 2,200,000

1,800,000

Chuyên khảo “Quản trị nhân sự trước nguy cơ chảy máu chất xám” 28-07-18 Thứ 7
18h00-21h00
01 buổi 100,000
Chuyên khảo "Nhân sự trong điều kiện siêu cạnh tranh" 19-08-18 Chủ Nhật

18h00-21h00

01 buổi 100,000
Nghiệp vụ quản lý kho 28-07-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp 04-08-18 Thứ 7
08h30-16h30
02 buổi 1,800,000

1,200,000

Quản trị thuế an toàn 04-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Xây dựng, quản lý và phát triển kênh phân phối dành cho CEO 04-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 5,800,000

3,500,000

Tài chính dành cho lãnh đạo 08-08-18 Thứ 4,5,6,7
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 15-08-18 Thứ 4,5,6,7
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Nghệ thuật thương lượng đàm phán 15-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
02 buổi 2,600,000

2,000,000

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 15-08-18 Thứ 4,5
13h30-16h30
04 buổi 3,200,000

2,400,000

Kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc 20-08-18 Thứ 2,3

13h30-16h30

02 buổi 1,800,000

1,200,000

Thành công trong công việc 27-08-18 Thứ 2,3

13h30-16h30

02 buổi 1,800,000

1,200,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 18-08-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 23-08-18 Thứ 5,6,7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 17-09-18 Thứ 2,3,4,5
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 29-09-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả 20-10-18 Thứ 7,CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Quản trị kế toán dành cho giới chủ 25-08-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 29-09-18 Thứ 7

08h30-16h30

02 buổi 1,800,000

1,200,000

Mô hình 7S cho doanh nghiệp 21-09-18 Thứ 6,7,CN.2
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 15-09-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 21-09-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
02 buổi 1,800,000

1,200,000

Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống cửa hàng doanh nghiệp 22-09-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 5,800,000

3,500,000

Quản lý con người 23-09-18 Ngày CN
08h30-16h30
02 buổi 1,800,000

1,200,000

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 28-09-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
02 buổi 2,600,000

2,000,000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 01-10-18 Thứ 4,5,6,7
18h00-21h00
04 buổi 2,600,000

2,000,000

Quản trị thu hồi công nợ 12-10-18 Thứ 6,7,CN
18h00-21h00
03 buổi 2,200,000

1,800,000

Nghiệp vụ quản lý kho 10-11-18 Thứ 7, CN
08h30-16h30
04 buổi 2,600,000

2,000,000

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN