KHÓA TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ 
CEO Toàn diện 14-05-18 26.800.000

20.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 23-05-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-06-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 28-05-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 29-06-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 11-07-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 13-08-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 15-09-18 18.800.000

14.000.000

Đăng ký
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
ƯU ĐÃI
THỜI GIAN
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 06-05-18 8.600.000

6.000.000

Đăng ký
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 06-06-18 9.600.000

8.200.000

Đăng ký
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung  06-06-18 8.600.000

6.000.000

Đăng ký
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 07-04-18 6.800.000

5.000.000

Đăng ký
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh 18-05-18 5.200.000

4.200.000

Đăng ký
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 08-06-18 4.200.000

3.200.000

Đăng ký
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 25-05-18 4.200.000

3.200.000

Đăng ký
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 16-06-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Phong thủy trong kinh doanh bất động sản  14-04-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 14-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp 05-05-18 3.600.000

2.600.000

Đăng ký
Quản lý kênh phân phối hiệu quả 04-08-18 4.200.000

3.600.000

Đăng ký
Quản lý & giám sát bán hàng 12-05-18 4.200.000

3.600.000

Đăng ký
Sống khỏe, trẻ, đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương 09-06-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
Nghiệp vụ quản lý kho 21-07-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 22-06-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Marketing online cấp tốc 04-05-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16-05-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
Phân tích báo cáo tài chính 30-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 07-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Quản trị thuế an toàn 19-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 20-05-18 3.200.000

2.400.000

Đăng ký
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 23-04-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Tài chính dành cho Sếp 21-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Quản lý con người 10-06-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
Quản trị dòng tiền 18-04-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
Mô hình 7S cho doanh nghiệp 02-07-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 02-06-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Kỹ năng làm việc hiệu quả 04-05-18 2.200.000

1.800.000

Đăng ký
Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp 22-04-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 26-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 09-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 03-06-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
CẤP LÃNH ĐẠO
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ 
CEO Toàn diện 14-05-18 26.800.000

20.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 23-05-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-06-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 28-05-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 29-06-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 11-07-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 13-08-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 15-09-18 18.800.000

14.000.000

Đăng ký
CẤP QUẢN LÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
ƯU ĐÃI
THỜI GIAN
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 06-05-18 8.600.000

6.000.000

Đăng ký
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 06-06-18 9.600.000

8.200.000

Đăng ký
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung  06-06-18 8.600.000

6.000.000

Đăng ký
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 07-04-18 6.800.000

5.000.000

Đăng ký
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh 18-05-18 5.200.000

4.200.000

Đăng ký
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 08-06-18 4.200.000

3.200.000

Đăng ký
CẤP CHUYÊN VIÊN
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 25-05-18 4.200.000

3.200.000

Đăng ký
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 16-06-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Phong thủy trong kinh doanh bất động sản  14-04-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 14-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp 05-05-18 3.600.000

2.600.000

Đăng ký
Quản lý kênh phân phối hiệu quả 04-08-18 4.200.000

3.600.000

Đăng ký
Quản lý & giám sát bán hàng 12-05-18 4.200.000

3.600.000

Đăng ký
Sống khỏe, trẻ, đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương 09-06-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
Nghiệp vụ quản lý kho 21-07-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 22-06-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Marketing online cấp tốc 04-05-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16-05-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
Phân tích báo cáo tài chính 30-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 07-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Quản trị thuế an toàn 19-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 20-05-18 3.200.000

2.400.000

Đăng ký
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 23-04-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Tài chính dành cho Sếp 21-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Quản lý con người 10-06-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
Quản trị dòng tiền 18-04-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
Mô hình 7S cho doanh nghiệp 02-07-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 02-06-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Kỹ năng làm việc hiệu quả 04-05-18 2.200.000

1.800.000

Đăng ký
Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp 22-04-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 26-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 09-05-18 2.600.000

2.000.000

Đăng ký
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 03-06-18 1.800.000

1.200.000

Đăng ký

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN