CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ 
CEO Toàn diện 14-05-18 26.800.000

20.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 23-05-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-06-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 28-05-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 29-06-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 11-07-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 13-08-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 15-09-18 18.800.000

14.000.000

Đăng ký
KHÓA HỌC
KHAI GIẢNG
HỌC PHÍ
ĐĂNG KÝ
CEO Nâng cao chuyên sâu về Lãnh đạo
24-06-2018

9.600.000

8.000.000

Đăng ký

CEO Nâng cao chuyên sâu về Chiến lược
03-06-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Kinh doanh
05-08-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Nhân lực
14-10-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Tài chính
09-12-2018

9.600.000

8.000.000

CEO TD
26-09-2018

32.600.000

26.000.000

CEO TD
02-06-2018

32.600.000

26.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
24-06-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
28-03-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
23-04-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
30-05-2018

20.800.000

16.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
12-03-2018

16.800.000

12.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
09-06-2018

16.800.000

12.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
12-09-2018

16.800.000

12.000.000

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
10-09-2018

16.800.000

12.000.000

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
09-06-2018

16.800.000

12.000.000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
18-04-2018

16.800.000

12.000.000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
22-07-2018

16.800.000

12.000.000

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
13-06-2018

16.800.000

12.000.000

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
08-08-2018

16.800.000

12.000.000

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
ĐĂNG KÝ
CEO - Giám đốc điều hành tại Hải Phòng

27-05-18

03 tháng

Chủ Nhật

08h30-16h30

Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Quảng Ninh

30-06-18

03 tháng

Thứ 7, Chủ Nhật

Tuần 2,4

08h30-16h30

Đăng ký
Kỹ năng bán hàng hiệu quả tại Quảng Ninh

09-06-18

02 buổi

Thứ 7

08h30-16h30

Đăng ký
Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại tại Quảng Ninh

10-06-18

02 buổi

Chủ Nhật

08h30-16h30

Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Đà Nẵng Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Quảng Bình Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Nghệ An Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Phú Thọ Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Lào Cai Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Cần Thơ Đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH
LỊCH HỌC
ĐỊA ĐIỂM
ĐĂNG KÝ
Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

Master Nguyễn Ngoan

13h30-16h30 thứ 5

Ngày 29/03/2018

Hà Nội

Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

Master Nguyễn Ngoan

18h00-21h00 thứ 7

Ngày 31/03/2018

Hà Nội

Xóa tan nỗi lo rủi ro về thuế

Gv: Phạm Thị Quyên

18h00-21h00 Chủ Nhật

Ngày 11/03/2018

Hà Nội

Mô hình kinh doanh 7S trong doanh nghiệp

Gv: Đỗ Hoài Nam

18h00-21h00 Chủ Nhật

Ngày 18/03/2018

Hà Nội

Kỹ năng lãnh đạo cao cấp

Ts. Lê Thẩm Dương

18h00-21h00 thứ 4

Ngày 14/03/2018

Hồ Chí Minh

Quản trị nội bộ (CEO36)

Gv: Nguyễn Tất Thịnh

18h00-21h00 thứ2

Ngày 14/03/2018

Hồ Chí Minh

Phương pháp phát triển khả năng lãnh đạo (CEO 37)

Gv: Nguyễn Văn Hường

18h00-21h00 thứ 5

Ngày 15/03/2018

Hồ Chí Minh

Quản trị nội bộ (CEO40)

Gv: Nguyễn Tất Thịnh

18h00-21h00 thứ6

Ngày 16/03/2018

Hồ Chí Minh

Nghề CEO & Tổng quan về quản trị doanh nghiệp (CEO 41)

Gv: Nguyễn Tất Thịnh

 

08h30-11h30 thứ 7

Ngày 17/03/2018

Hồ Chí Minh

Quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo (CEO 123)

Gv: Vũ Công Ty

08h30-11h30 Chủ Nhật

Ngày 18/03/2018

Hà Nội
TẠI HÀ NỘI
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ 
CEO Toàn diện 14-05-18 26.800.000

20.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 23-05-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-06-18 20.800.000

16.000.000

Đăng ký
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 28-05-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 29-06-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 11-07-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 13-08-18 16.800.000

12.000.000

Đăng ký
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 15-09-18 18.800.000

14.000.000

Đăng ký
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHÓA HỌC
KHAI GIẢNG
HỌC PHÍ
ĐĂNG KÝ
CEO Nâng cao chuyên sâu về Lãnh đạo
24-06-2018

9.600.000

8.000.000

Đăng ký

CEO Nâng cao chuyên sâu về Chiến lược
03-06-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Kinh doanh
05-08-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Nhân lực
14-10-2018

9.600.000

8.000.000

CEO Nâng cao chuyên sâu về Tài chính
09-12-2018

9.600.000

8.000.000

CEO TD
26-09-2018

32.600.000

26.000.000

CEO TD
02-06-2018

32.600.000

26.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
24-06-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
28-03-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
23-04-2018

20.800.000

16.000.000

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
30-05-2018

20.800.000

16.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
12-03-2018

16.800.000

12.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
09-06-2018

16.800.000

12.000.000

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
12-09-2018

16.800.000

12.000.000

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
10-09-2018

16.800.000

12.000.000

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
09-06-2018

16.800.000

12.000.000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
18-04-2018

16.800.000

12.000.000

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
22-07-2018

16.800.000

12.000.000

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
13-06-2018

16.800.000

12.000.000

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
08-08-2018

16.800.000

12.000.000

TẠI TỈNH & TP. KHÁC
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
ĐĂNG KÝ
CEO - Giám đốc điều hành tại Hải Phòng

27-05-18

03 tháng

Chủ Nhật

08h30-16h30

Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Quảng Ninh

30-06-18

03 tháng

Thứ 7, Chủ Nhật

Tuần 2,4

08h30-16h30

Đăng ký
Kỹ năng bán hàng hiệu quả tại Quảng Ninh

09-06-18

02 buổi

Thứ 7

08h30-16h30

Đăng ký
Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại tại Quảng Ninh

10-06-18

02 buổi

Chủ Nhật

08h30-16h30

Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Đà Nẵng Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Quảng Bình Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Nghệ An Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Phú Thọ Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Lào Cai Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Cần Thơ Đăng ký
INHOUSE - DỰ ÁN
HỌC THỬ
CHƯƠNG TRÌNH
LỊCH HỌC
ĐỊA ĐIỂM
ĐĂNG KÝ
Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

Master Nguyễn Ngoan

13h30-16h30 thứ 5

Ngày 29/03/2018

Hà Nội

Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

Master Nguyễn Ngoan

18h00-21h00 thứ 7

Ngày 31/03/2018

Hà Nội

Xóa tan nỗi lo rủi ro về thuế

Gv: Phạm Thị Quyên

18h00-21h00 Chủ Nhật

Ngày 11/03/2018

Hà Nội

Mô hình kinh doanh 7S trong doanh nghiệp

Gv: Đỗ Hoài Nam

18h00-21h00 Chủ Nhật

Ngày 18/03/2018

Hà Nội

Kỹ năng lãnh đạo cao cấp

Ts. Lê Thẩm Dương

18h00-21h00 thứ 4

Ngày 14/03/2018

Hồ Chí Minh

Quản trị nội bộ (CEO36)

Gv: Nguyễn Tất Thịnh

18h00-21h00 thứ2

Ngày 14/03/2018

Hồ Chí Minh

Phương pháp phát triển khả năng lãnh đạo (CEO 37)

Gv: Nguyễn Văn Hường

18h00-21h00 thứ 5

Ngày 15/03/2018

Hồ Chí Minh

Quản trị nội bộ (CEO40)

Gv: Nguyễn Tất Thịnh

18h00-21h00 thứ6

Ngày 16/03/2018

Hồ Chí Minh

Nghề CEO & Tổng quan về quản trị doanh nghiệp (CEO 41)

Gv: Nguyễn Tất Thịnh

 

08h30-11h30 thứ 7

Ngày 17/03/2018

Hồ Chí Minh

Quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo (CEO 123)

Gv: Vũ Công Ty

08h30-11h30 Chủ Nhật

Ngày 18/03/2018

Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN