CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

CCO 24 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 21-10-18 Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CEO 130 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 23-07-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 131 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-08-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 132 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 133 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27-10-18 Ngày T7
08h30 -16h30
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 134 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO Toàn diện 18-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 26,800,000

20,000,000

CFO 50 - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 12-08-18 Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CFO 51 - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 21-11-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CHRO 31– Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 22-09-18 Thứ 7
08h30-16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO 27 – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 13-08-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO 28 - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 12-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 15-09-18 T7, Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 18,800,000

14,000,000

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

CCO 14 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 29-07-18 Chủ Nhật
08h30-16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CCO 15 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 15-10-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CCO 16 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 26-12-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CEO 46 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 30-07-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 47 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-08-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 48 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 49 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 29-10-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 50 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 25-11-18 Chủ Nhật
08h30-16h30
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO Toàn diện 04-08-18 Thứ 7, CN
Tuần1+3
04 tháng 32,600,000

30,000,000

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 12-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 10-09-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 08-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-12-18 Chủ Nhật
08h30-16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 26-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
ĐĂNG KÝ
CEO - Giám đốc điều hành tại Hải Phòng

27-05-18

03 tháng

Chủ Nhật

08h30-16h30

Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Quảng Ninh

30-06-18

03 tháng

Thứ 7, Chủ Nhật

Tuần 2,4

08h30-16h30

Đăng ký
Kỹ năng bán hàng hiệu quả tại Quảng Ninh

09-06-18

02 buổi

Thứ 7

08h30-16h30

Đăng ký
Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại tại Quảng Ninh

10-06-18

02 buổi

Chủ Nhật

08h30-16h30

Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Đà Nẵng Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Quảng Bình Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Nghệ An Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Phú Thọ Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Lào Cai Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Cần Thơ Đăng ký
TÊN KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN HỌC PHÍ
KHÓA HỌC VỀ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ
Những Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại Dương Ngọc Dũng 999.000 đ
Phương Pháp và Nghệ Thuật Thương Lượng - Đàm Phán Nguyễn Tất Thịnh 999.000 đ
Phong Thủy ứng dụng dành cho Startup Nguyễn Ngoan 999.000 đ
Chân Dung Nhà Quản Lý Hiệu Quả Phạm Văn Chính 999.000 đ
Văn Hóa Doanh Nghiệp Phạm Văn Chính 999.000 đ
KHÓA HỌC KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP
Kỹ Năng Huấn Luyện Và Kèm Cặp Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Viết Bản Mô Tả Công Việc Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Quản Lý Mâu Thuẫn & Xử Lý Xung Đột Theo Mô Hình DISC Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Tạo Động Lực Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Dương Ngọc Dũng  

699.000 đ

KHÓA HỌC VỀ TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG
Định Vị Thương Hiệu Dương Ngọc Dũng 699.000 đ
Chiến Lược Cạnh Tranh Theo Mô Hình Michael Porter Dương Ngọc Dũng 699.000 đ
Tư Duy Marketing Khác Biệt Trong Kỷ Nguyên Số 4.0 Nguyễn Ngoan 699.000 đ
12 Tuyệt Chiêu Bán Hàng Của Sales Man Xuất Sắc Nguyễn Ngoan 699.000 đ
Xây Dựng Tổ chức Bán Hàng Hiệu Quả Cao Phạm Văn Chính 699.000 đ
KHÓA HỌC VỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Quản lý dòng tiền Nguyễn Công Hiệp 899.000 đ
Quản Lý Chi Phí Nguyễn Công Hiệp 899.000 đ
KHÓA HỌC VỀ NHẬN SỰ NHÂN LỰC
Kỹ năng giao việc ủy quyền Phạm Văn Chính 699.000 đ
Phương Pháp Trả Lương 3P Phạm Văn Chính 899.000 đ
15 Câu Hỏi Vàng Trong Xây Dựng Hệ Thống Lương Thưởng Phạm Văn Chính 899.000 đ
Quản Lý Nhân Sự Theo Mô Hình Respect Phạm Văn Chính 899.000 đ
Kỹ Năng Giao Việc Và Ủy Quyền Phạm Văn Chính 699.000 đ
Xây Dựng Hành Trình Sự Nghiệp Thế Kỷ 21 Nguyễn Ngoan 699.000 đ
Cẩm Nang Xây Dựng Hệ Thống Đánh Giá Kết Quả Công Việc Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng Phạm Văn Chính 699.000 đ
Nghề Nhân Sự Phạm Văn Chính 899.000 đ
Thay Đổi Thói Quen, Thay Đổi Vận Mệnh Phạm Văn Chính 699.000 đ
TẠI HÀ NỘI
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

CCO 24 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 21-10-18 Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CEO 130 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 23-07-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 131 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-08-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 132 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 133 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27-10-18 Ngày T7
08h30 -16h30
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 134 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO Toàn diện 18-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 26,800,000

20,000,000

CFO 50 - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 12-08-18 Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CFO 51 - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 21-11-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CHRO 31– Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 22-09-18 Thứ 7
08h30-16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO 27 – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 13-08-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO 28 - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 12-11-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 15-09-18 T7, Chủ Nhật
08h30 -16h30
03 tháng 18,800,000

14,000,000

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

CCO 14 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 29-07-18 Chủ Nhật
08h30-16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CCO 15 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 15-10-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CCO 16 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 26-12-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CEO 46 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 30-07-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 47 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 24-08-18 Thứ 6,7
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 48 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 49 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 29-10-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO 50 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 25-11-18 Chủ Nhật
08h30-16h30
04 tháng 20,800,000

16,000,000

CEO Toàn diện 04-08-18 Thứ 7, CN
Tuần1+3
04 tháng 32,600,000

30,000,000

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 12-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 10-09-18 Thứ 2,3
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 08-08-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-12-18 Chủ Nhật
08h30-16h30
03 tháng 16,800,000

12,000,000

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 26-09-18 Thứ 4,5
18h00-21h00
03 tháng 16,800,000

12,000,000

TẠI TỈNH & TP. KHÁC
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG
LỊCH HỌC
ĐĂNG KÝ
CEO - Giám đốc điều hành tại Hải Phòng

27-05-18

03 tháng

Chủ Nhật

08h30-16h30

Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Quảng Ninh

30-06-18

03 tháng

Thứ 7, Chủ Nhật

Tuần 2,4

08h30-16h30

Đăng ký
Kỹ năng bán hàng hiệu quả tại Quảng Ninh

09-06-18

02 buổi

Thứ 7

08h30-16h30

Đăng ký
Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại tại Quảng Ninh

10-06-18

02 buổi

Chủ Nhật

08h30-16h30

Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Đà Nẵng Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Quảng Bình Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Nghệ An Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Phú Thọ Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Lào Cai Đăng ký
CEO - Giám đốc điều hành tại Cần Thơ Đăng ký
INHOUSE - DỰ ÁN
HỌC ONLINE
TÊN KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN HỌC PHÍ
KHÓA HỌC VỀ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ
Những Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại Dương Ngọc Dũng 999.000 đ
Phương Pháp và Nghệ Thuật Thương Lượng - Đàm Phán Nguyễn Tất Thịnh 999.000 đ
Phong Thủy ứng dụng dành cho Startup Nguyễn Ngoan 999.000 đ
Chân Dung Nhà Quản Lý Hiệu Quả Phạm Văn Chính 999.000 đ
Văn Hóa Doanh Nghiệp Phạm Văn Chính 999.000 đ
KHÓA HỌC KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP
Kỹ Năng Huấn Luyện Và Kèm Cặp Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Viết Bản Mô Tả Công Việc Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Quản Lý Mâu Thuẫn & Xử Lý Xung Đột Theo Mô Hình DISC Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Tạo Động Lực Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Dương Ngọc Dũng  

699.000 đ

KHÓA HỌC VỀ TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG
Định Vị Thương Hiệu Dương Ngọc Dũng 699.000 đ
Chiến Lược Cạnh Tranh Theo Mô Hình Michael Porter Dương Ngọc Dũng 699.000 đ
Tư Duy Marketing Khác Biệt Trong Kỷ Nguyên Số 4.0 Nguyễn Ngoan 699.000 đ
12 Tuyệt Chiêu Bán Hàng Của Sales Man Xuất Sắc Nguyễn Ngoan 699.000 đ
Xây Dựng Tổ chức Bán Hàng Hiệu Quả Cao Phạm Văn Chính 699.000 đ
KHÓA HỌC VỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Quản lý dòng tiền Nguyễn Công Hiệp 899.000 đ
Quản Lý Chi Phí Nguyễn Công Hiệp 899.000 đ
KHÓA HỌC VỀ NHẬN SỰ NHÂN LỰC
Kỹ năng giao việc ủy quyền Phạm Văn Chính 699.000 đ
Phương Pháp Trả Lương 3P Phạm Văn Chính 899.000 đ
15 Câu Hỏi Vàng Trong Xây Dựng Hệ Thống Lương Thưởng Phạm Văn Chính 899.000 đ
Quản Lý Nhân Sự Theo Mô Hình Respect Phạm Văn Chính 899.000 đ
Kỹ Năng Giao Việc Và Ủy Quyền Phạm Văn Chính 699.000 đ
Xây Dựng Hành Trình Sự Nghiệp Thế Kỷ 21 Nguyễn Ngoan 699.000 đ
Cẩm Nang Xây Dựng Hệ Thống Đánh Giá Kết Quả Công Việc Phạm Văn Chính 699.000 đ
Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng Phạm Văn Chính 699.000 đ
Nghề Nhân Sự Phạm Văn Chính 899.000 đ
Thay Đổi Thói Quen, Thay Đổi Vận Mệnh Phạm Văn Chính 699.000 đ

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

null

KHÓA CEO TOÀN DIỆN

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

KHÓA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

KIẾN THỨC DOANH NHÂN

null

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

null

BÁN HÀNG, MARKETING

null

TÀI LIỆU, SÁCH HAY

null

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN